Jag har problem med att bya fat

  1. Öppna dörrarna på framsidan av öltappen genom att dra knappen åt höger.
  2. Lyft upp de blåa spärrarna och ta ut fatet.
  3. Koppla ur tappkranen från fatet genom att trycka på de blåa knapparna på båda sidorna. Du bör höra ett klick.
  4. Ta ur tuben genom att trycka på den blå knappen på tappkranen
  5. Rensa tappkranen väl med varmt vatten
  6. Se till så att både tappkranen och den nya tuben är fuktig när du installerar denna i det nya fatet.

Kan vi förbättra något?

Det ser ut som att fatet skadats, bör jag använda det ändå?

Problem med att sätta i fatet i maskinen

Kontakt