Maskinen gör ljud ifrån sig

Giulia Senast uppdaterad av Giulia

  1. Ljudet fortsätter under flera minuter efter att jag installerat fatet.

Detta är ett helt normalt ljud som kommer från fläkten som jobbar på att kyla ned fatet.

  1. Efter att jag serverat en öl så låter maskinen i några minuter

Pumpen jobbar på att korrigera trycket i fatet och detta är helt normalt.

  1. Maskinen ger ifrån sig ett visslande ljud.

Se till att tappkranen är korrekt ikopplad i fatet och att ingen luft kommer ut. Prova gärna att ominstallera både tappkranen och fatet i maskinen.

Kan vi förbättra något?

Tuben sitter fast i tappkranen

Kontakt