Kan PerfectDraft-faten användas i andra öltappar?

Nej dessa fat är endast kompatibla med Philips PerfectDraft Hemtappningssystem

Kan vi förbättra något?

Hur kan jag hitta serienumret på fatet?

Jag fick ingen tub levererad tillsammans med mitt fat, kan jag använda ett gammalt?

Kontakt