Jag köpte en PerfectDraft Dispenser men jag fick inga tuber

Antongiulio Mancuso Senast uppdaterad av Antongiulio Mancuso

Detta är normalt, då tuberna medföljer varje fat, och inte med öltappen.

Kan vi förbättra något?

Var kan jag hitta magneter till min PerfectDraft?

Tuben sitter fast i tappkranen

Kontakt