Jag köpte en PerfectDraft Dispenser men jag fick inga tuber

Kim Senast uppdaterad av Kim

Detta är normalt, då tuberna medföljer varje fat, och inte med öltappen.

Kan vi förbättra något?

Kontakt