Toppen av fatet är löst/har ramlat av

Kim Senast uppdaterad av Kim

  1. Fatet har förvarats i frysen

Lägg aldrig ett fat i frysen, eftersom det kan skadas.

  1. Toppen skadades under transporten

Kan vi förbättra något?

Jag har svårigheter med att sätta i tuben

Problem med LCD-skärmen

Kontakt