Toppen av fatet är löst/har ramlat av

Antongiulio Mancuso Senast uppdaterad av Antongiulio Mancuso

  1. Fatet har förvarats i frysen

Lägg aldrig ett fat i frysen, eftersom det kan skadas.

  1. Toppen skadades under transporten

Kan vi förbättra något?

Jag fick ingen tub levererad tillsammans med mitt fat, kan jag använda ett gammalt?

Maskinen gör ljud ifrån sig

Kontakt