Det läcker öl från maskinen

Kim Senast uppdaterad av Kim

Det kan finnas flera olika anledningar:

  • Tapphandtaget är inte ordentligt isatt
  • Tappkranen och tuben är inte isatta korrekt
  • Fatet är felaktigt
  • Tuben är sönder

Kan vi förbättra något?

Tappkranen sitter fast i fatet

Dörrarna på öltappen stängs inte

Kontakt