Det läcker öl från maskinen

Antongiulio Mancuso Senast uppdaterad av Antongiulio Mancuso

Det kan finnas flera olika anledningar:

  • Tapphandtaget är inte ordentligt isatt
  • Tappkranen och tuben är inte isatta korrekt
  • Fatet är felaktigt
  • Tuben är sönder

Kan vi förbättra något?

Det ser ut som att fatet skadats, bör jag använda det ändå?

Jag har svårigheter med att sätta i tuben

Kontakt