Het slangetje zit vast in de tapkraan

Kim Updated door Kim

1 De kraan is niet uit het vat gehaald.

Verwijder eerst de kraan van het tapvat voordat je de slang verwijdert. Druk hiervoor op de ontgrendelingsknoppen aan weerszijden van de kraan. 

2 De blauwe ontgrendelingsknop van de slang is niet ingedrukt.

In dit geval hoef je alleen maar op de blauwe ontgrendelingsknop van de slang te drukken, dan moet het makkelijk zijn om de slang uit de kraan te halen.

3 De kraan is niet gespoeld en bevat restjes bier.

Spoelt de kraan eerst af met heet water af en drukt vervolgens op de blauwe ontgrendelingsknop.

Heeft ons antwoord geholpen?

De Perfectdraft maakt (veel) geluid.

Er komt geen bier als ik tap.

contact